top of page

宣傳片排行:

宣傳片大亂鬥!

唔知近兩季嘅宣傳片

邊條人氣最高呢?

每逢冇得實體返教會,要留喺屋企做螢幕戰士,不停睇 Youtube 同埋 Zoom 嘅時候...

​就會有得睇一樣嘢,就係 —— 崇拜宣傳片喇!

2022.01.21 - 現在嘅季度

2020.12.04 - 2021.04.02嘅季度

bottom of page