top of page

#DSE戶戶送

各zone嘅導師都去到應屆DSE團友嘅家中或樓下,同佢哋祈禱、分享,去鼓勵考DSE嘅大家,去一齊信靠耶穌,去面對預備DSE。

#送卡送口罩套送簿送袋

#但最開心係可以為到你哋打氣

bottom of page