top of page

#ShiningLunarBeTheLight

農曆新年過年前,我哋舉辦咗一個 #ShiningLunarBeTheLight 嘅愛心行動,青少部嘅團友仔走到社區上去接觸一些基層居民,關心問候甚至為佢地去祈禱,向街坊派發由「主愛恩情」資助的愛心禮物包!

​#照片回顧

#影片喺最​底

照片回顧

影片回顧

bottom of page